آن که امید ندارد، هیچ ندارد

پیش نوشت ۱: دارم به فصل های پایانی کتاب “ماندن در وضعیت آخر” نزدیک میشوم. جایی که جمله ای از کی‌یرکگور فیلسوف دانمارکی نقل قول شده که به راحتی نمیتوان از آن عبور کرد:

کسی که در قایق پارو می زند پشتش به طرف هدفی

بیشتر بخوانید